2016 BEST AGRICULTURE TV PROGRAM OR SEGMENT

Body 1

PRIMER


VO:        ISANG BAYAN SA TIMOG SILANGAN NG PILIPINAS NA LUBOS NA PINAGPALA NG PUONG   MAYKAPAL!

VO:        A TOWN LOCATED IN THE SOUTHEST PORTON OF THE PHILIPPINES THAT IS DEEPLY BLESSED BY  THE HEAVENS ABOVE.

 

VO:        BAYAN NG GOVERNOR GENEROSO SA PROBINSYA NG DAVAO ORIENTAL!

VO:        THE TOWN OF GOVERNOR GENEROSO IN THE PROVINCE OF DAVAO ORIENTAL!

 

VO:        TILA NASA DULO NG BAHAGHARI ANG BAYANG ITO DAHIL SA MGA GININTUANG TOURIST SPOTS  NA SIGURADONG DITO NIYO LANG MATATAGPUAN.

VO:        YOU’LL FEEL THAT YOU ARE AT THE TIP OF THE RAINBOW BECAUSE OF THE GOLDEN TOURSIT  SPOTS THAT YOU CAN ONLY FIND HERE.

 

VO:        DITO RIN MATATAGPUAN ANG TANYAG NA CENTENNIAL TREE..

VO:        YOU CAN ALSO FIND HERE THE FAMOUS CENTENNIAL TREE.

 

ONCAM RUBEN[1]:             AT NASAKSIHAN NG PUNONG ITO ANG PAGYABONG NG PAG-AAGRIKULTURA NG BAYAN NG GOVERNOR GENEROSO

ONCAM RUBEN:               AND THIS TREE WITNESSED THE GROWTH OF THE SECTOR OF AGRICULTURE OF  THE TOWN OF GOVERNOR GENEROSO.

 

VO:        AT ANG MALAPARAISONG SIGABOY ISLAND!

VO:        AND THE BEAUTIFUL SIGABOY ISLAND!

 

VO:        MULA SA KABISERA NG BANSA, MARARATING ANG BAYAN NG GOVERNOR GENEROSO SA                         PAMAMAGITAN NG PAGSAKAY NG EROPLANO PAPUNTA SA PANDAIGDIGANG PALIPARAN NG              DAVAO, AT PAGSAKAY SA BUS PAPUNTANG GOVERNOR GENEROSO NA MARARATING MO               LAMANG SA LOOB NG TATLO HANGGANG APAT NA ORAS!

VO:        FROM MANILA, YOU CAN REACH THE TOWN OF GOVERNOR GENEROSO BY RIDING AN AIRPLANE            TO THE INTERNATIONAL AIRPORT OF DAVAO, AND RIDING A BUS TO THE TOWN OF GOVERNOR              GENEROSO WHICH CAN TAKE YOU UP TO FOUR HOURS.

 

VO:        MULA SA MATATARIK NA KAGUBATAN, MAYAYAMANG SAKAHAN, HANGGANG SA MALALAWAK          NA KARAGATAN, TANAW MO ANG TUNAY NITONG KASAGANAAN AT KAGANDANDAHAN!

VO:        FROM ITS GRANDIOUS FORESTS, RICH FARMS, TO ITS VAST SEAS, YOU CN REALLY SEE ITS BOUNTY           AND BEAUTY.

 

 

[1] RUBEN GONZAGA – HOST, AGRI TAYO DITO


ONCAM RUBEN:               MASAGANANG UMAGA, MGA KA-AGRING KAPAMILYANG PINOY! MULA DITO SA                                         SOUTHERNMOST TIP NG ISLA NG MINDANAO, ATING TUKLASING ANG                                                                                NATATAGONG YAMAN NG BAYAN NG GOVERNOR GENEROSO DITO SA                                                                                PROBINSYA NG DAVAO ORIENTAL. RUBEN GONZAGA PO, AGRI TAYO DITO!

ONCAM RUBEN:               A BOUNTIFUL MORNING TO ALL OUR KA-AGRING KAPAMILYANG PINOY! FROM                                                              THE SOUTHERMOST TIP OF MINDANAO ISLAND, WE WILL DISCOVER THE HIDDEN                                             GEMS OF AGRICULTURE HERE IN GOVERNOR GENEROSO, DAVAO ORIENTAL. I AM                                          RUBEN GONZAGA, AGRI TAYO DITO!

 

PRIMER


VO:        KOMPLETOS REKADOS ANG BAYANG ITONG KUNG ITURING DAHIL DI LANG MGA           MAGAGANDANG TANAWIN NITO ANG IYONG HAHANAPHANAPIN KUNDI PATI NA RIN ANG          BIYAYA NG PAG-AAGRIKULTURA NA IYONG TUNAY NA MAMAHALIN!

VO:        THIS TOWN IS COMPLETE WITH WONDERS, FROM ITS TOURIST SPOTS TO ITS RICH AGRICULTURE              SECTOR WHICH YOU WILL LOVE.

 

ONCAM ORENCIA[1]:         MGA KA-AGRI, SUROY-SUROY TA DIRI SA SIGABOY

ONCAM ORENCIA:          LET’S VISIT AND ENJOY SIGABOY.

 

VO:        KAYA TUTOK NA, MGA KA-AGRI, SA MGA NATATANGING AGRI-KWENTONG HATID NG                KAGUBATAN, SAKAHAN, PANGISDAAN AT NG MGA MAGIGILIW NA MAMAMAYAN NG BAYAN NG    GOVERNOR GENEROSO!

VO:        SO BE AMAZED BY THE AMAZING AGRICULTURE STORIES FROM ITS FORESTS, FARMS, FISHERIES               AND THE WONDERFUL PEOPLE OF GOVERNOR GENEROSO!

 

HYPE


 

VO:        KAYA NAMAN NGAYONG UMAGA!

VO:        THIS MORNING!

 

VO:        MAMANGHA SA ISANG PUNO NA LIKAS NA TUMUTUBO SA MALALAWAK NA KAGUBATAN NG                GOVERNOR GENEROSO!

VO:        BE AMAZED BY THE TREE THAT RICHLY GROWS IN THE VAST FORESTS OF GOVERNOR GENEROSO!

 

VO:        AT ATIN RING TUKLASIN ANG NAKAMIT NA BIYAYA NG ISANG GOV GENIAN NA MAGSASAKA DAHIL SA PAGPAPARAMI NIYA NG CACAO.

VO:        ALSO, LET’S DISCOVER THE BLESSINGS THAT A GOV GENIAN FARMER GOT FROM HIS CACAO      PLANTATION.

 

VO:        AT WAG NA WAG NIYONG PALALAMPASIN ANG KWENTO NG INSPIRASYON NG ATING                MANGIGISDANG AGRIBIDA NA NABIYAYAAN NG PAG-ASA MULA SA KARAGATAN NG GOVERNOR            GENEROSO AT….

VO:        AND DON’T MISS THE STORY OF INSPIRATION OF OUR FISHERMAN AGRIBIDA THAT WAS BLESSED           WITH HOPE FROM THE SEAS OF GOVERNOR GENEROSO AND…

 

ONCAM RUBEN:               NAHIHILO NA AKO!

ONCAM RUBEN:               I FEEL REALLY DIZZY!

 

VO:        PERO BAGO ANG LAHAT NG YAN, MGA MALINAMNAM PRODUKTONG GAWA MULA SA MGA HALAMANG UGAT NA UBE AT CASSAVA NA TATAK GOVERNOR GENEROSO ANG AMING    IPAPATIKIM SA INYO DITO LANG SA SARAP KITA!

VO:        BUT BEFORE THAT, WE WILL LET YOU TASTE DELICIOUS PRODUCTS MADE FROM THE CROPS OF                 GOVERNOR GENEROSO ONLY HERE IN SARAP KITA!

 

VTR 1: SARAP KITA – UBE JAM & CASSAVA CAKE


 

VO:        TALAGA NAMANG NAPAKASARAP.

VO:        IT’S REALLY DELICIOUS.

 

VO:        TAMIS AT LINAMNAM NITO NA TALAGA NAMANG BABALIK BALIKAN.

VO:        YOU WILL TRULY LOVE ITS SWEETNESS AND TASTE.

 

VO:        MALIBAN NGA SA MASAGANANG FISHING INDUSTRY, MATATAGPUAN DIN SA MALAPARAISONG         BAYAN NG GOVERNOR GENEROSO ANG MGA KAKANIN NA TALAGA NAMANG IYONG        KAPAPANABIKAN.

VO:        ASIDE FROM ITS BOUNTIFUL FISHING INDUSTRY, YOU AN ALSO FIND HERE IN GOVERNOR           GENEOROSO, DAINTIES THAT YOU WILL LOVE AND ENJOY.

 

VO:        DAHIL MULA SA MGA YAMANG BIYAYA MULA SA MALAWAK NA KARAGATAN, MATATAGPUAN              DIN SA LUGAR ANG MGA PANANIM NG KANILANG MALALAWAK NA SAKAHAN NA ISA RIN SA                PINAGKUKUNAN NG KITA NG ATING MGA KA-AGRING GOV GENIANS.

VO:        FROM THE BOUNTY OF ITS VAST SEAS, YOU CAN ALSO FIND HERE THE CROPS FROM ITS RICH SOIL,           WHERE OUR GOV GENIANS GET THEIR LIVELIHOOD.

 

VO:        AT ISA SA MGA PANANIM NA LIKAS DITO AY ANG MGA HALAMANG UGAT NA SYANG PINAGMUMULAN NG MGA BENTANG BENTANG KAKANIN NA TULAD NG UBE JAM AT CASSAVA      CAKE.

VO:        ROOT CROPS ARE NATURALLY GROWN HERE WHICH ARE MAIN INGREDIENTS OF THEIR BEST-     SELLING UBE JAM AND CASSAVA CAKE.

 

VO:        AT ISANG TANYAG NA GUMAGAWA NG MGA PANGHIMAGAS NA ITO AY SI ATE DELIA DIZON.

VO:        AND ONE FAMOUS GOV GENIAN THAT MAKES THESE DELICACIES IS MISS DELIA DIZON.

 

VO:        ISANG KAPAMPANGAN SI ATE DELIA KAYA HINDI MAPAGKAKAILA ANG KANYANG PAGKAHILIG SA                 PAGLULUTO.

VO:        MISS DELIA IS A KAPAMPANGAN, WHICH ARE USUALLY IN TO COOKING.

 

ONCAM DELIA[2]:                                AT FIRST AUGMENTATION OF INCOME LANG YAN KAYA NGA MAY MGA

COLLEGE                                           NA KAMING MGA ANAK. AFTER THREE YEARS, NAKITA NAMIN ANG

RESULTA NA                                            DI LANG PALA AUGMENTATION. MALAKING TULONG. DATI KUMUKUHA

KAMI NG                                              RAW MATERIALS, MALAYO PA. AFTER THREE YEARS, MARAMI NA PO

KAMING                                                       FARMER, ITO PO LOCAL NA LANG. FROM SEVEN PESOS,

IBEBENTA SA AKIN NG                                                       THIRTY PESOS. KUNG IDIDIRECT KO MISMO SA FARMER,

AT LEAST                                                                          NAKAKATULONG SILA SA AKIN AT NAKAKATULONG AKO

SA KANILA.

ONCAM DELIA:                 AT FIRST, IT WAS JUST AUGMENTATION OF INCOME TO HELP SUPPORT THE                                                      

                                           EDUCATION OF MY CHILDREN. AFTER THREE YEARS, IT BECAME MORE THAN

JUST                                   AUGMENTATION. IT WAS REALLY A BIG HELP. WE HAD A LOT FARMERS. WE BUY                                              

                                           IT DIRECTLY FROM THEM AT A HIGH PRICE. IT’S CONVENIENT FOR ME. AT LEAST,

                                           THE HELP IS MUTUAL. I CAN HELP THEM, AND THEY CAN HELP ME AT THE SAME  TIME.

 

VO:        KAYA NAMAN SYEMPRE, SA PAGBISITA NAMIN KAY ATE DELIA, NAGPATURO NA RIN AKO KUNG             PAANONG GINAGAWA ITONG KANYANG NAPAKASARAP NA UBE JAM AT CASSAVA CAKE. 

VO:        AND DURING MY VISIT AT MISS DELIA’S KITCHEN, SHE WAS ABLE TO TEACH ME ON HOW TO MAKE         THESE DELICIOUS UBE JAM AND CASSAVA CAKE.

 

VO:        UNA NAMING GINAWA AY CASSAVA CAKE. KAYA HINANDA MUNA NI ATE DELIA ANG AMING MGA                 KAKAILANGANIN.

VO:        WE FIRST MADE THE CASSAVA CAKE. THE INGRETDIENTS ARE

 

VO:        ITO AY ANG KINUDKOD NA CASSAVA, CONDENSED MILK, EVAPORATED MILK, ITLOG, COCONUT              MILK, MARGARINE, AT WHITE SUGAR.

VO:        GRATED CASSAVA, CONDENSED MILK, EVAPORATED MILK, EGG, COCONUT MILK, MARGARIN AND        WHITE SUGAR.

:

ONCAM RUBEN:               ANO PO ANG UNANG GAGAWIN NATIN?

ONCAM RUBEN:               WHAT WILL WE DO FIRST?

 

ONCAM DELIA:                                 PIPINUHIN ANG CASSAVA. PINUONG PINO ACTUALLY

ONCAM DELIA:                 WE SHOULD GRATE THE CASSAVA FIRST.

 

ONCAM RUBEN:               ANO PO YUNG UNANG-UNA NA ILALAGAY NATIN?

ONCAM RUBEN:               WHAT WILL WE PUT FIRST?

 

VO:        IDINAGDAG NA RIN NAMING ANG, CONDENSED MILK, WHITE SUGAR, ITLOG AT COCONUT MILK.

VO:        WE ADDED THE CONDENSED MILK, WHITE SUGAR, EGG AND COCONUT MILK.

 

VO:        PAGKTAPOS AY PAGHALUIN ITO.

VO:        WE THEN MIX IT PROPERLY.

               

VO:        KAPAG NAIHALO NA NG MAIGI ANG MGA SANGKAP, LAGYAN NG MARGARINE O BUTTER ANG               TRAY NA PAGLALAGYAN   UPANG DI DUMIKIT ANG CASSAVA SA TRAY, BAGO ISALIN DITO ANG CASSAVA MIXTURE.

VO:        IF WE ALREADY MIXED IT PROPERLY, PUT SOME MARGARING ON THE TRAY SO THAT THE CASSAVA         WON’T STICK HARD TO THE TRAY.

 

VO:        PAGKATAPOS AY ISALANG NA ITO SA OVEN. PARA SA ATING MGA KA-AGRI NA WALANG OVEN,             MAAARI RIN GUMAMIT NG IBANG LUTOAN TULAD NG PUGON.

VO:        THEN, LET’S PUT IT ON THE OVEN. AND FOR OUR VIEWERS WHO DON’T HAVE OVEN, YOU CAN USE YOU FIREPLACE.

 

ONCAM RUBEN:               AYAN NAILAGAY NA NATIN SA OVEN. SO MAGHIHINTAY PA TAYO NG MGA ILANG                                          ORAS.

ONCAM RUBEN:               HOW LONG DO WE HAVE TO WAIT?

 

ONCAM DELIA:                 ISANG ORAS.

ONCAM DELIA:                 ONE HOUR.

 

VO:        HABANG HINIHINTAY NAMING MALUTO ANG CASSAVA CAKE, IPNAKITA DIN SA AKIN NI ATE DELS         KUNG PAANO GINAGAWA ANG UBE JAM.

VO:        WHILE WE ARE WAITING FOR THE CASSAVA CAKE TO BE COOKED, SHE ALSO SHOWED TO ME      HOW TO MAKE THE UBE JAM.

 

VO:        KINAKAILANGAN LAMANG NG NILAGANG UBE, CONDENSED MILK, EVAPORATED MILK, ASUKAL,                 MARGARINE AT COCONUT MILK.

VO:        WE JUST NEED THE STEWED UBE, CONDENSDED MILK, EVAPORATED MILK, SUGAR, MARGARINE,             AND COCONUT MILK.

 

VO:        IPAGHALO HALO LAMANG ANG MGA SANGKAP, ISALIN AT MAAARI NA ITONG ILUTO NG           HANGGANG ISANG ORAS.

VO:        WE JUST HAVE TO MIX THE INGREDIENTS AND BAKE IT FOR ONE HOUR.

 

VO:        BUKOD SA ANGKING LINAMNAM NG MGA PRODUKTONG ITO, HATID DIN NITO ANG MAYAMANG                 PANGKALUSUGANG BENEPISYO KATULAD NG FIBER NA PAMPAGINHAWA NG ATING DIGESTIVE            SYSTEM AT PANGIWAS SA COLON CANCER.

VO:        ASIDE FROM ITS TASTE, IT ALSO HAS BENEFITS TO OUR BODY. IT IS RICH IN FIBER FOR A GOOD   DIGESTION FLOW AND PREVENTION FROM COLON CANCER.

 

VO:        SA PUHUNUNANG 380 PESOS, SA PAGGAWA NG CASSAVA CAKE AY MAKAKAGAWA KA NA NG               SIXTEEN SERVINGS NA MAARAING IBENTA NG SIXTY PESOS BAWAT ISA. KAYA MAY SARAP KITA                KA NA 580 PESOS.

VO:        WITH THE CAPITAL OF 380 PESOS, IN MAKING CASSAVA CAKE, YOU AN ALREADY MAKE SIXTEEN               SERVINGS WHICH YOU CAN SELL FOR SIXTY PESOS PER SERVING. YOU HAVE A PROFIT OF 580           PESOS.

 

VO:        AT SA PUHUNAN NAMAN NA 356 PESOS SA PAGGAWA NAMAN NG UBE JAM. AY MAKAKAGAWA          KA NA NG SIYAM NA SERVINGS, NA MAAARING IBENTA NG 100 PESOS BAWAT ISA. KAYA MAY      SARAP KITA KA NG 544 PESOS.

VO:        AND WITH THE CAPITAL OF 356 PESOS IN MAKING UBE JAM, YOU CAN ALREADY MAKE NINE      SERVINGS WHICH YOU CAN SELL FOR 100 PESOS PER SERVING. SO YOU HAVE A PROFIT OF 544       PESOS.

 

VO:        KAYA NAMAN KA-AGRI, TANDAANG MULI ANG MGA KAILANGAN AT PARAAN SA PAGGAWA NITONG CASSAVA CAKE AT UBE JAM

VO:        HERE ARE THE INGREDIENTS AND PROCESS IN MAKING CASSAVA CAKE AND UBE JAM.

 

VO:        ANUMANG LIKAS YAMANG HATID NG AGRIKULTURA, AY MAAARING MAGHATID NG SAGANA                KATULAD NA LAMANG SA TAGUMPAY NA NAKAMTAN NG ISANG GOV GENIAN NA SI ATE DELIA.

VO:        WHATEVER OUR AGRICULTURE GIVES US, IT COULD GIVE US RICH RESULTS LIKE               THE SUCCESS     STORY OF MISS DELIA.

 

ONCAM DELIA:                 NAKAPAGPATAPOS NA KAMI NG MGA BATA. NANDUN LAHAT NG GAIN NAMIN,                                                           NASA MGA BATA.

ONCAM DELIA:                 MY CHILDREN GRADUATED IN COLLEGE. THEY WERE MY INSPIRATION, MY KIDS.

 

ONCAM BOTH:                  SARAP KITA!

 

HYPE TO VTR 2: ITANIM NA YAN – CACAO


 

VO:        SUSUNOD…

VO:        UP NEXT

 

VO:        TAMPOK NAMIN ANG MGA AGRI-KAALAMAN SA ALMACIGA AT CACAO NA LIKAS SA BAYAN NG             GOVERNOR GENEROSO SA PAGBABALIK NG AGRI TAYO DITO!

VO:        WE BRING YOU THE KNOWLEDGE ON ALMACIGA AND CACAO THAT ARE RICH HERE IN GOVERNOR          GENEROSO WHEN AGRI TAYO DITO RETURNS.

 

                                                                                                                                                               END OF BODY 1

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              BODY 2

 

VTR 3: ITANIM NA YAN – CACAO


 

VO:        KINILALA MAN BILANG PANGUNAHING PRODUCER NG NIYOG ANG PROBINSYA NG DAVAO      ORIENTAL, ALAM NIYO BANG KASABAY NA DIN NGAYON SA PAG-ANGAT NG INDUSTRIYA NANG                PAGNI-NIYOG, LALO’NG LALO NA DITO MISMO SA BAYAN NG GOVERNOR GENERESO, ANG            PAGKA-CACAO?

VO:        GOVERNER GENEROSO IS KNOWN AS A PRIMARY PRODUCER OF COCONUT IN THE PROVINCE OF            DAVAO ORIENTAL. ASIDE FROM THE BOOMING COCONUT INDUSTRY IS ALSO THE RISE OF CACAO            INDUSTRY HERE.

 

VO:        AT MAKIKILALA NATIN ANG ISANG NAPAKHUSAY NA CACAO GROWER DITO SA KANILANG BAYAN         UPANG IBAHAGI SA ATIN ANG ILAN SA KANYANG MGA SIKRETO SA PAGKA-CACAO.

VO:        AND WE WILL GET TO KNOW AN EXCELLENT CACAO GROWER HERE TO SHARE HIS SECRET IN       CACAO GROWING…

 

ONCAM RUBEN:               WALANG IBA KUNDI SI BOY ARREZA

ONCAM RUBEN:               NO OTHER THAN, MR. BOY ARREZA.

 

ONACAM BOY[3]:                                AKO PERSONALLY AY MAGSASAKA NG CORN AT TSAKA NAGTANIM PO AKO NG

                                                              BANANA AT MGA NIYOG TSAKA MAY MANGO. SA NGAYON, NAMAN AY

BUMALIK                                        NAMAN KAMI SA FOCUS DITO SA PAGTATANIM NG CACAO. PARANG

NAKIKITA                                                              KO NA ANG PAGTATANIM NG CACAO AY MAKATULONG PO

TALAGA SA AMIN                                                        LALO NA SA AKIN BILANG ISANG MAGSASAKA. ANG

PAGSEEDLING PO O                                                                                 PAGGAWA NG NURSERY AY MALAKI ANG

NAITULONG ISIPIN LANG PO NATIN                                                           ISANG BAG NG CACAO MERON SIYANG

LAMAN NA 38 NA LISO. AT KAPAG NA-                                                  ISEEDLING MO NA YAN, SIGURADO

NAMAN NA MAGKAPERA KA KASI ANG                                                         BAWAT SEEDLING BINEBENTA KO PO

NG SAMPUNG PISO PAG UNGRAFTED AT 20                                          PESOS NAMAN KAPAG GRAFTED.

ONCAM BOY:                     I WAS FIRST A CORN FARMER. THEN I STARTED PLANTING COCONUT, BANANA

                                            AND MANGO. AND NOW WE FOCUSED IN CACAO BECAUSE IT REALLY BRINGS

                                            WONDERFUL RESULTS TO US FARMERS. YOU CAN ALREADY PROFIT EVEN WHEN

                                           YOU’RE JUST STARTING A NURSERY BECAUSE EACH CACAO FRUIT HAS 38 SEEDS

                                          WHICH YOU CAN MAKE INTO SEEDLINGS. YOU CAN EARN FROM IT. UNGRAFTED  

                                          SEEDLINGS CAN BE SOLD AT TEN PESOS, AND THE GRAFTED SEEDLINGS AT 20 PESOS.

 

 

 

 

VO:        AT SA KABILA PA NG BANTA NG EL NINO, NAGING POSITIBO SIYA SA PAGLABAN, AT TINUTUKAN           ITO NANG MAIGI UPANG HINDI MAANTALA ANG PRODUKSYON SA PAGSU-SUPPLY NILA NG          CACAO. 

VO:        AND DESPITE THE THREATS OF EL NINO, HE IS POSITIVE IN FIGHTING ITS EFFECTS, AND FOCUSED ON THE WAYS TO PROTECT HIS RICH PRODUCTION OF SUPPLY OF CACAO.

 

ONCAM BOY:                     PAG WALA KANG DISKARTE, PATAY TALAGA ANG TANIM MO. KAYA ANG                                                            GINAGAWA KO, NAGMA-MULCHING AKO. ANG GINAGAWA KASI NG PAGMA-                                                               MULCHING, BINIBIGYAN NIYA NG MOISTURE ANG ILALIM KAYA NAGPAPALAMIG                                          ITO SA LUPA.

ONCAM BOY:                     IF YOU DON’T STRATEGIZE, YOUR CACAO WILL DIE. SO I DID MULCHING. IT GIVES                                            MOISTURE TO THE SOILD AND COOLS THE TEMPERATURE OF AREA AROUND                                                      YOUR CACAO PLANT.

 

VO:        NAGING KAHANGA-HANGA PARA SA LOKAL NILANG PAMAHALAAN ANG SAKAHAN NI PARENG             BOY KAYA NAMAN PINARANGALAN NILA ITO NG “BEST IN CACAO PRODUCTION.”

VO:        BECAUSE OF HIS EXCELLENCE, HE WAS AWARDED BY THE LOCAL GOVERNMENT “BEST IN CACAO                 PRODUCTION.”

 

ONCAM RUBEN:               PWEDE NIYO BA AKONG TURUAN KUNG PAANO MAGTANIM NG CACAO?

ONCAM RUBEN:               CAN YOU TEACH ME HOW TO PLANT CACAO?

 

VO:        AYON KAY PARENG BOY, SA PAGTATANIM NG CACAO, KAKAILNGANIN LAMANG NATING ANG                BOLO, PALA, SEEDLING NG CACAO, TUBIG, ORGANIC FERTILIZER, AT DAHON NG NIYOG.

VO:        ACCORDING TO HIM, IN PLANTING CACAO, WE JUST HAVE TO NEED BOLO, SHOVEL, CACAO       SEEDLING, WATER, ORGANIC FERTILIZER AND COCONUT LEAVES.

 

ONCAM BOY:                     MASYADONG MAINIT ANG PANAHON, AT MATIGAS ANG LUPA. KAYA AKO MAY BARA.

ONCAM BOY:                     THE WEATHER IS TOO HOT AND THE SOIL IS SO HARD. SO I HAVE A BARA.

 

ONCAM RUBEN:               SO AKO ANG TAGA ALIS NG LUPA.

ONCAM RUBEN:               I SHOULD REMOVE THE TILLED SOIL.

 

VO:        PAGKATAPOS AY LAGYAN NG VERMICAST, TABUNAN NG LUPA.

VO:        WE PUT VERMICAST AND THEN COVER IT WITH SOIL.

 

VO:        PAGKATAPOS AY DILIGAN.

VO:        AND THEN WE WATER IT.

 

ONCAM BOY:                     LAGYAN NG DAHON. ANG TAWAG NITO SHADING

ONCAM BOY:                     WE PUT COCONUT LEAVES. THIS IS WHAT WE CALL SHADING.

 

ONCAM BOY:                     LUMALAGO ANG CACAO INDUSTRY SA SIGABOY DAHIL SA ITO ANG TALAGANG                                                               TINUTUTUKAN NG DEPARTMENT OF AGRICULTURE SA MGA FARMERS NA DAPAT                                           ANG MGA FARMERS AY MAGTANIM NG CACAO. DAHIL ANG CACAO NGAYON SA                                           BUONG MUNDO AY MALAKI ANG DEMAND. TALAGANG NAGING RESPONSIVE                                                                 ANG MGA FARMERS DITO SA GOVERNOR GENEROSO, AY NAKATULONG NAMAN                                  ANG MGA TECHNICIANS NATIN SA PAGFOFOFLLOW—UP NG FARMERS.                                                                     KINAKAILANGAN AY SIPAG, TIYAGA, AT MAYROONG PASENSYA, PAG WALA KANG                                          PASENSYA, TALAGANG BABAGSAK KA.

ONCAM BOY:                     THE CACAO INDUSTRY HERE IS IMPROVING, BECAUSE OF THE HELP OF                                                                   DEPARTMENT OF AGRICULTURE IN ENCOURAGING FARMERS TO TRY CACAO                                                     GROWING. THERE IS A BIG DEMAND OF CACAO RIGHT NOW IN THE WORLD                                                                MARKET. FARMERS HAVE BECOME RESPONSIVE, AND THE TECHNICIANS REALLY                                                   HELPED US ACHIEVE OUR GOALS. WE JUST NEED DEDICATION, HARDWORK AND                                     PATIENCE. BECAUSE IF YOU DON’T HAVE PATIENCE, YOU WILL FAIL.

 

VO:        HETONG MULI ANG MGA PARAAN SA PAGTATANIM NG CACAO!

VO:        TAKE NOTE OF THE WAYS IN PLANTING CACAO.

 

VO:        PATUNAY ANG KWENTO NG PAGSASAKA NI PARENG BOY NA HINDI NAGPAPAHULI ANG BAYAN             NG GOVERNOR GENEROSO SA MATAGUMPAY NA PAG-AAGRIKULTURA. SA PAMAMAGITAN NG   TULONG-TULONG NA KOOPERASYON MULA SA MGA AHENSYA NG GOBYERNO AT NG MGA   MAGSASAKA, MANGINGIBABAW ANG PAGKAKAISA PARA SA ADHIKAING MAPASIGLA ANG     UMAANGAT NA AGRIKULTURA – ISANG REPLEKSYON SA GANDA NG KANILANG PAMAYANAN.

VO:        HIS STORY IS A LIVING PROOF THAT THE GOVERNOR GENEROSO IS NOT BEHIND IN ACHIEVING                 SUCCESS IN AGRICULTURE. WITH THE HELP OF COOPERATION OF GOVERNMENT AGENCIES AND      THE FARMERS, THE UNITY WILL STAND OUT IN MAKING A BETTER ADVOCACY IN MAKING THEIR              AGRICULTURE SECTOR A BOUNTIFUL ONE – A REFLECTION OF HOW BEAUTIFUL THEIR TOWN IS.

 

ONCAM RUBEN:               HALAMANG NAGING KAYAMANAN SA PAG-AAGRIKULTURA NG GOVERNOR                                                    GENEROSO ABAY CACAO, ITANIM NA YAN!

ONCAM RUBEN:               A PLANT THAT IS RICH IN GOVERNOR GENEROSO, CACAO, ITANIM NA YAN!

 

HYPE TO VTR 4: AGRIBIDA – EDDIE GO (FISHERMAN)

 

VO:        SUSUNOD!

VO:        UP NEXT!

 

ONCAM EDDIE:                 MAHIRAP TALAGA LALO NA ANG PINANSYAL NA ASPETO, PERO KAILANGAN NA                                                              KAHIT PAUNTI-UNTI MAKA-SURVIVE.

ONCAM EDDIE:                 FINANCIALLY, IT WAS REALLY DIFFICULT, BUT WE NEED TO DO IT SLOWLY TO                                                       SURVIVE.

 

VO:        KILALANIN SIYA SA PAGBABALIK NG AGRI TAYO DITO!

VO:        KNOW HIM BETTER WHEN AGRI TAYO DITO RETURNS!

 

                                                                                                                                                               END OF BODY 2

 

                                                                                                                                                                              BODY 3

 

VTR 3: AGRIMAZING – ALMACIGA


 

VO:        BUKOD SA KASAGANAAN SA MGA SAKAHAN NG BAYAN NG GOVERNOR GENEROSO, DITO SA KANILANG MALALAWAK NA KAGUBATAN, NATURAL NA TUMUTUBO ANG ALMASIGA, PUNONG   NAGHAHATID NG KASAGANAAN SA KANILANG MGA MAMAMAYAN

VO:        ASIDE FROM THE BOUNTIFUL FAMRS OF GOVERNOR GENEROSO, YOU CAN ALSO FIND HERE IN                THEIR VAST FORESTS THE ALMACIGA, WHICH NATURALLY GROWS HERE, THAT GIVES HOPE TO           THEIR CITIZENS AND LOCALS.

 

VO:        TINUTURING ANG GOVERNOR GENEROSO BILANG UNANG TRADING STATION NG ALMACIGA NA                 NAGSIMULA PA UMANO NOONG PANAHON NG MGA KASTILA.

VO:        GOVERNOR GENEROSO WAS THE FIRST TRADING STATION OF ALMACIGA SINCE THE SPANISH                   REGIME.

 

VO:        ANG ALMASIGA AY TUMUTUBO SA MGA KAGUBATAN NA NASA 450 TO 2,200 METERS ALTITUDE,           IBIG SABIHIN, SA MATAAS NA PARTE LAMANG ITO NG BUNDOK MAKIKITA. AT DITO SA PILIPINAS,   DALAWA LAMANG ANG NAGPOPRODUCE NG RESIN NITO, ANG PALAWAN AT DITO NGA SA GOV             GEN.

VO:        ALMASIGA EXCLUSIVELY GROWS IN FORESTS AT AN ALTITUDE OF 450 TO 2,200 ABOVE SEA LEVEL.            IN THE PHILIPPINES, ONLY PALAWAN AND GOVERNOR GENEROSO PRODUCE ALAMASIGA RESINS.

 

VO:        AT DAHIL LIKAS NGA ANG SA KAGUBATAN NG GOVGEN ANG PUNONG ITO AY BINIGYANG PANSIN       ITO NG KANILANG LOKAL NA PAMAHALAN UPANG ITO AY MAPANATILI AT MAS DUMAMI PA SA            PAMAMAGITAN NG PAGSASAGAWA A NG ISANG PROYEKTO.

VO:        THE LOCAL GOVERNMENT DECIDED TO PROTECT THE AREA AND ESTABLISH A LIVELIHOOD           PROJECT FOR THE LOCALS.

 

ONCAM JOEY[4]:                  SA NGAYON PO MERON PO KAMING 137 NA MEMBERS NG GOVERNOR                                                                               GENEROSO, NA ANG GRUPO AY TINAWAG NG LUMAD ALMASIGA TAPPERS OF                                                                GOVERNOR GENEROSO AT TSAKA MERON HO KAMING 137,000 TAPPABLE TREES,                                            DUN HO KAMI HUMUGOT NG CHANCE PARA MAGING KAAGAPAY PO KAMI NG                                                                MGA MAMAMAYAN NG BAYAN NG GOVERNOR GENEROSO PARA MAGING                                                  SUSTAINABLE LIVELIHOOD PROJECT PO NILA.

ONCAM JOEY:                   FOR NOW, THE LUMAD ALMASIGA TAPPERS OF GOVERNOR GENEROSO IS                                                          COMPOSED OF 137 MEMBERS OR TAPPERS. AND WE HAVE 137,000 TAPPABLE                                                    TREES, WHICH HAS BECOME A SUSTAINABLE LIVELIHOOD PROJECT FOR THE                                                      LOCALS HERE.

 

ONCAM GORME[5]:           SO NAKITA PO NAMIN ANG POTENTIAL NA MAGING ENVIRONMENTAL FRIENDLY                                           LIVELIHOOD PROGRAM. HINDI MA DAMAGE YUNG PUNO DAHIL RESIN LANG                                                    KINUKUHA. NAGING SUSTAINABLE NA ANG OPERATION, DAHIL WALANG                                                   MAPUTOL, WALANG MA DAMAGE

ONCAM GORME:             WE’VE SEEN THE POTENTIAL OF ALMASIGA AS AN ENVIRONMENTAL FRIENDLY                                                                 LIVELIHOOD PROGRAM. THE TREES WON’T BE DAMAGED BECAUSE WE WILL JUST                                            HAVE TO GET THE RESIN. IT’S A SUSTAINABLE OPERATION. NO CUTTING OF                                                        TREES. NO DAMAGE.

 

VO:        ANG ALMACIGA RESIN O MANILA COPAL AY GINAGAMIT SA PAGPOPROCESO NG VARNISH,      PINTURA, SABON, PLASTIK, SHOE FOLISH AT FLOOR WAX.

VO:        THE ALMASIGA RESIN OR MANILA COPAL IS A PRIMARY INGREDIENT IN PROCESSIN VARNISH,   PAINT, SOAP, PLASTIC, SHOE POLISH OR FLOOR WAX.

               

VO:        ABA’Y AKALIN NIYO MGA KA-AGRI NA MARAMI PA LANG TAYONG NAGAGAWANG PRODUKTO              MULA SA PUNONG ITO. KAYA NAMAN AY DINALA TAYO NI SIR JOEY SA KANILANG ECO-PARK SA           &

SiteLock